Ηλεκτρολογικές Μελέτες
banner imagebanner image

Η ηλεκτρική μελέτη μιας βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης ή κτηριακής ηλεκτρικής εγκατάστασης εσωτερικού ή υπαίθριου χώρου περιλαμβάνει υπολογισμό για την ονομαστική ένταση ρεύματος κάθε γραμμής, υπολογισμό της διατομής και του είδους των αγωγών και υπολογισμό των οργάνων προστασίας (ασφάλειες, διακόπτες, θερμικά κλπ.)

Για τον πινακα διανομής της ηλεκτρικής εγκατάστασης υπολογίζονται τα μεγέθη των οργάνων προστασίας και ελέγχου, γίνεται κατανομή των φορτίων και υπολογίζεται η διατομή και το είδος του αγωγού τροφοδοσίας.

Τέλος, στη μελέτη υπάρχει και το πλήρες μονογραμμικό σχέδιο πινάκων διανομής καθώς και σχέδιο χώρων που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη και την υλοποίηση κάθε είδους ηλεκτρικής εγκατάστασης σε υπάρχουσα ή υπό ανέγερση οικοδομή, κατοικία, επαγγελματικού ή βιομηχανικού χώρου.