Δομημένη Καλωδίωση - Δίκτυα
banner imagebanner image

Η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης αποτελεί μια από τις βασικές μας υπηρεσίες.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση των καλωδίων με το βέλτιστο τρόπο και τις σωστές προδιαγραφές για τη χρήση τοπικού δικτύου και την περαιτέρω διασύνδεση συσκευών σε οικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία.

Η χρήση της δομημένης καλωδίωσης επιτρέπει σήμερα τη μεταφορά δεδομένων και τη μετάδοση φωνής μαζί και όχι ξεχωριστά.

 

Ενδεικτικές χρήσεις:​

  • Πυρασφάλεια - πυρανίχνευση
  • Σύστημα ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης
  • Σύστημα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας
  • Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και εξαερισμού
  • Μεταφορά δεδομένων (Δίκτυο Η/Υ)
  • Μεταφορά φωνής (Τηλέφωνο - τηλεφωνικό κέντρο)
  • Μεταφορά εικόνας (Ψηφιακή τηλεόραση)