Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
banner imagebanner image

Κάθε ΗΒΕ θα πρέπει να κατασκευάζεται με γνόμωνα:

  • Την ασφαλή λειτουργία της έναντι ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος, διακοπών κλπ.
  • Την καλή λειτουργία όλων των εξαρτημάτων της εγκατάστασης, με σκοπό τη συνεχή και ικανοποιητική κάλυψη των φορτίων
  • Το λογικό και ανταγωνιστικό κόστος κατασκευής
  • Την οικονομική λειτουργία
  • Την επεκτασιμότητα
  • Την ικανοποιητική εφεδρεία και την καλαισθησία

 

Η εταρία μας ασχολείται με την παροχή σύγχρονων λειτουργικών ολοκληρωμένων υπηρεσιών για να καλύψει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες σας. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και τον έλεγχο συστημάτων βιομηχανικής κίνησης και φωτισμού.