Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
banner imagebanner image

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση κάθε έργου που αφορά εσωτερικές και υπαίθριες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τόσο σε οικιακούς όσο και σε επαγγελματικούς χώρους. Χάρη στην πολυετή εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία μας εγγυόμαστε για την απόλυτη ασφάλεια κάθε εγκατάστασης, καθώς και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.     

Όλα τα έργα εκτελούνται βάσει λεπτομερών και ακριβών υπολογισμών και πάντα σε πλήρη εναρμόνιση με τους κανόνες ασφαλείας για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος. Σε όλες τις εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται τα πλέον κατάλληλα υλικά. Όλες οι εγκαταστάσεις - έργα πληρούν το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αισθητική εικόνα κάθε εγκατάστασης, ώστε να καλύπτεται πλήρως κάθε ανάγκη των πελατών μας.